Vragen en antwoorden

Bij wie en hoe (snel) meld ik mijn autoschade?

Autoschade dient de eerstvolgende werkdag gemeld te worden bij de verzekeraar, tussenpersoon of leasemaatschappij. Wanneer u uw autoschade meldt bij ons via het schademeldformulier, dan helpen wij u tijdig de rest te regelen.

Wie helpt mij als mijn auto na een ongeluk niet meer kan rijden?

In veel gevallen regelt de politie een berger die uw auto wegsleept. Let op! De verzekeraar vergoedt maar één keer een transport met de sleepwagen, dus laat de auto nooit naar uw thuisadres brengen.

In het weekend stalt de berger uw auto op zijn eigen terrein. Deze wordt dan na het weekend getransporteerd naar het door u opgegeven adres. Zorg wel dat u uw groene kaart bij de hand hebt. Leg deze bij voorkeur in de auto. U kunt altijd ons adres opgeven. Dit geeft u dan meteen bij de schademelding aan ons door.

Hoe moet ik mijn schade verhalen als ik WA verzekerd ben?

U moet na een ongeluk altijd een Europees schadeformulier samen met de tegenpartij volledig invullen en ondertekenen. Het is aan te raden dat u deze altijd in de auto heeft liggen. Wijs de tegenpartij er op dat hij/zij het door beiden ondertekende formulieren zo spoedig mogelijk op stuurt, want als deze dit niet doet, dan gebeurt er ook niets.

Laat het schadebedrag door een erkende schadehersteller begroten en laat uw verzekeraar de tegenpartij aansprakelijk stellen. De verzekering van de tegenpartij zal, afhankelijk van het schadebedrag, een expert naar de auto laten kijken. Pas als de tegenpartij schuld heeft erkend en alle administratieve handelingen zijn verricht zal er uitbetaald worden. Tijdens de herstelperiode kan ook een gedeelte van de huurnota bij de tegenpartij ingediend worden.

Val ik altijd terug in mijn no-claim korting als ik een schade meld?

Bij een (deel)-schuldschade valt u in principe terug op de Bonus-Malus ladder, behalve wanneer u een bonus beschermer heeft. Dit hoeft niet altijd te betekenen dat u ook terug valt in het percentage no-claim korting. Het ligt er namelijk aan hoe lang u al op het maximale kortingspercentage staat. Uw verzekeraar kan u hierover het beste informeren.

Moet ik het eigen risico voorschieten?

Als er sprake is van een eigen risico, dan moet u deze contant of met de pin voldoen bij aflevering van de auto na herstel van de schade. Als blijkt dat de schade verhaalbaar is, dan zult u dit bedrag terug krijgen van de verzekeraar of tussenpersoon.

Wat doet het waarborgfonds?

Het waarborgfonds keert geld uit aan gedupeerden, die het slachtoffer zijn geworden van een schade veroorzaakt door een onbekend gebleven motorvoertuig. Denk hierbij aan parkeerschades. U dient altijd aangifte te doen bij de politie. Indien een geparkeerde auto beschadigd is en de dader is niet bekend, dan kunt u wellicht gebruik maken van het waarborgfonds.  Hoe dit precies werkt, leest u op de website van het Waarborgfonds Motorverkeer.

Heb ik recht op vervangend vervoer?

Als u de schade laat repareren bij een ASN-vestiging, dan heeft u in de meeste gevallen recht op vervangend vervoer.

Hoe zit het met de reparatie van een voorruit?

Autoschade Service Vermaire Haarlem en de meeste andere ASN-vestigingen repareren ook voorruiten. Het repareren van een ster in de voorruit is meestal gratis wanneer u all-risk of WA beperkt casco verzekerd bent. Voor het vervangen van een voorruit geldt een eigen risico, waarover uw verzekeraar meer kan vertellen.

Wat is uitdeuken zonder spuiten?

Bijna alle deuken die niet groter zijn dan 2 euro muntstuk, kunnen door middel van een speciale methode onzichtbaar uitgedeukt worden. Het betreft deukjes veroorzaakt door winkelwagentjes, openslaan van portieren van naast geparkeerde auto’s en deuken veroorzaakt door hagelschade. Belangrijk is wel dat de lak niet beschadigd is. Autoschade Service Vermaire Haarlem heeft een eigen afdeling Quick Repair met mensen die speciaal voor deze techniek zijn opgeleid.

Wat houdt economisch total-loss in?

Economisch of financieel total-loss betekent dat de herstelkosten en de restantwaarde bij elkaar opgeteld hoger zijn dan de dagwaarde van de auto. Kortom, dat het financieel niet meer de moeite waard is om de auto te laten repareren. U krijgt van de verzekeraar de dagwaarde uitgekeerd. De dagwaarde is het gemiddelde tussen in- en verkoopprijs, vastgesteld door de verzekeringsexpert in samenspraak met de verzekerde. De restantwaarde is de waarde van de auto in niet herstelde toestand.

Wat houdt technisch total-loss in?

Technisch total-loss houdt in dat het technisch niet meer verantwoord is om de auto te herstellen. Kortom, uw auto is niet meer geschikt te maken voor een verantwoordde verkeersdeelname.

Kan ik een telefonische afspraak maken voor reparatie van mijn auto?

Nee, het is verstandig om eerst een intake te maken waarbij de schade beoordeeld wordt en of de auto verkeerstechnisch nog kan (mag) rijden. U kunt dit online doen via het schademeldformulier.

Daarna plannen we een afspraak in voor de autoreparatie en bestelt onze medewerker de nodige onderdelen, zodat de auto vlot gerepareerd kan worden.

Welke autopapieren zijn nodig voor de intake om de autoschade te beoordelen?

Voor de intake zijn de volgende autopapieren nodig: kentekenbewijs deel 1 en 2, de groene kaart & uw rijbewijs. Neem dit met u mee wanneer u onze vestiging bezoekt of maak foto’s van de autopapieren en upload deze digitaal als u de intake online doet via het schademeldformulier.

Tevens hebben we uw telefoonnummer nodig. We bellen u als er iets belangijks te melden valt of wanneer de auto weer klaar voor gebruik is.

Kan ik met mijn auto vrijblijvend langs komen om de autoschade te laten beoordelen?

Ja, u kunt elke werkdag zonder afspraak langs komen om de autoschade te laten beoordelen. U krijgt dan een vrijblijvende opgave van het schadebedrag. Indien van toepassing kunt u gelijk een afspraak maken voor herstel.

Kan ik langs komen voor een officieel taxatie rapport?

Soms heeft u een officieel taxatierapport en/of een expertise nodig. Ook hiervoor kunt u terecht bij Autoschade Service Vermaire Haarlem en andere ASN-vestigingen. Het is wel verstandig om vooraf telefonisch contact op te nemen.

Aan dit rapport zijn expertisekosten verbonden, indien de autoschade niet door ons hersteld wordt. Mocht u achteraf toch besluiten om de schade door ons te laten herstellen, dan worden de expertisekosten in mindering gebracht op de reparatiekosten.