Opdrachtgevers

Een schade herstellen is op zich een technische aangelegenheid. Als het daarbij zou blijven had u ASN Autoschade Service Vermaire Haarlem niet perse nodig. Schadeherstel houdt vandaag de dag veel meer in dan alleen een technische aangelegenheid. Het is een totaalproces met technische, logistieke en financiële kanten.

Het is tevens een omvangrijk proces, waarvan we willen dat het zo min mogelijk druk op uw organisatie legt. Precies om die reden zijn wij zodanig gestructureerd, dat u dit hele proces met een gerust hart bij ons kunt onderbrengen.

Van professionele reparatie, een uniforme afhandeling en een uitstekende serviceverlening tot periodieke managementrapportages die uw schadelastontwikkeling zó inzichtelijk maken dat u deze met gemak zelf kunt analyseren en evalueren.

Ons uiteindelijke doel is om uw integrale schadelast (verder) te verlagen door u als partner de zorgen rondom het totaalproces uit handen te nemen.

Landelijk netwerk

Naast onze vestiging in Haarlem is er altijd een ASN-vestiging in de directe omgeving om u snel en adequaat te helpen.  Met ons integrale capaciteitsmanagementsysteem kunnen we u optimaal van dienst  zijn.

Professionele werkwijze

We werken volgens strikte en uniforme standaardprocedures die een constante kwaliteit en hoge mate van continuïteit garanderen. We maken gebruik van ons integrale interne kennisnetwerk, dat dagelijks verder wordt uitgebouwd.

Inpromo-35-1160x535
20161004_153735

Hoge automatiseringsgraad

Alle ondersteunende processen zijn bij Autoschade Service Vermaire Haarlem volledig geautomatiseerd, hetgeen zowel intern als extern belangrijke voordelen oplevert. Tal van functies verlopen soepel via het unieke automatiseringssysteem ASN Online.

Denk aan elektronische facturatie, efficiëntie bij zowel receptie als op de werkvloer, toegang tot de jongste benchmarkgegevens en monitoring van het schadeherstelproces op detailniveau.

Dossierinformatie wordt digitaal vastgelegd, zodat u hierover online in real time kunt beschikken via ons backofficepakket Portoview.

Kostenbesparing

Door efficiënte werkprocessen en centrale inkoopafspraken kunnen we een concrete en blijvende kostenbesparing voor u realiseren.

Klanttevredenheid

We meten continu of u als klant tevreden bent over de geleverde diensten, service en uitstraling van Autoschade Service Vermaire Haarlem. De informatie gebruiken we om onze dienstverlening te verbeteren.

Efficiëntie

Uniforme processen zorgen voor grote  efficiëntie en hebben vooral betrekking op de werkwijze die alle ASN-vestigingen hanteren voor u als opdrachtgever. De gekozen werkwijze wordt in nauw overleg en volgens uw wensen vastgesteld.

Hoge kwaliteitsnorm

De eisen voor toetreding tot ASN Groep zijn streng. Onze vestiging is Eurogarant-erkend, voldoet aan de certificering volgens ISO 9001-2008 en het uniforme ASN kwaliteitssysteem.

Autoschade Service Vermaire Haarlem is totaalhersteller binnen ons betreffende segment en beschikt over  voldoende werkvloeroppervlakte en productieve medewerkers.

One-stop shopping

U kunt alle mogelijke schades aan elk willekeurig voertuig bij ons onderbrengen. Daarnaast kunnen wij u een  compleet onderhoudspakket aanbieden.

Managementinformatie

Wij leveren opdrachtgevers financiële informatie waarmee de schadelastontwikkeling inzichtelijk wordt gemaakt en kostenbesparende maatregelen genomen kunnen worden. Hiermee wordt het schadebeheersproces efficiënter ingericht en daalt uw schadelast.

Eén aanspreekpunt

Autoschade Service Vermaire Haarlem regelt voor u één aanspreekpunt, zodat u tijd bespaart en zicht houdt op de gemaakte afspraken.  Dit is het landelijke klantcontactcentrum in Amsterdam dat uw schademelding in ontvangst neemt, uw Service Level Agreement en garantieafspraken beheert, en klachten afhandelt. Ons team staat voor u klaar om alle vragen te beantwoorden.

Daisy Wheel

Autoschade Service Vermaire Haarlem werkt onder meer voor