Milieuvriendelijk werken

Autoschade Service Vermaire Haarlem hanteert een hoge standaard wanneer het aankomt op het milieu. Wij vinden een prettige leefomgeving belangrijk, daarom dragen ook wij zorg voor onze aarde.  Dat doen we op de volgende manier:

  • We spuiten met autolak op waterbasis;
  • Wij gebruiken geen middelen die vervuilende bestandsdelen bevatten zoals tolueen, benzeen, styreen.
  • We recyclen plastic, papier en schadelijke stoffen;
  • We voeren reststoffen op een verantwoorde wijze af;
  • We gebruiken milieubesparende hersteltechnieken zoals spot repair.

duurzaam repareren

Certificaat Duurzaam Repareren

Onze milieuvriendelijke werkwijze is onlangs beloond met het Certificaat Duurzaam Repareren. Hiervoor is een objectieve en onafhankelijke audit uitgevoerd waarna Stichting Duurzaam Repareren ons deze prachtige erkenning heeft verstrekt. Lees meer op duurzaamrepareren.nl.

Veilig werken

Al onze medewerkers krijgen een gedegen training in de werkzaamheden die ze gaan verrichten. Als goed werkgever zorgen we ervoor dat ze beschikken over de nodige voorzieningen om optimaal en veilig te kunnen werken. De middelen en werkwijze voldoen dan ook aan de arbo-eisen.

Autoschade Service Vermaire Haarlem is tevens gecertificeerd voor de internationale NEN-kwaliteitsnorm: NEN-EN-ISO 9001:2008. Dit kwaliteitscertificaat betekent dat er een goed gedocumenteerde en gecontroleerde bedrijfsvoering is. Het geeft aan dat we een goed systeem hebben ingericht om doorlopend de risico’s op het gebied van veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu in kaart te brengen en deze te beheersen.

schade__medium 2